• Grundtvig fortbildning

  Cecilia Bjursell, Latifa El Morabit och Rudolf Meier håller upp sina diplom efter avslutad Grundtvigkurs om wikis och bloggar i Aten. Grundtvig är den del av Programmet för livslångt lärande som riktar sig mot vuxnas allmänna lärande.
 • Projektmöte med ECIL i Ljubljana

  I oktober 2012 drog EU-projektet ECIL igång – ett projekt som syftar till att utveckla en distanskurs i generationsöverskridande lärande i fem olika länder. Efter ett halvår av intensivt arbete var det nu återigen dags för partnerorganisationerna att träffas och diskutera projektets kommande steg. Denna gång möttes deltagarna upp i Ljubljana i Slovenien.
 • Lärande organisationer

  Kan chefer öka förmedling av kunskap och erfarenhet genom att börja dela ut medaljer till de som är goda förebilder på området? I en svensk miljö kanske inte detta är självklart men flera stora amerikanska bolag har infört medaljer för uppskattade insatser för kunskapsförmedling mellan kollegor. De påstår dessutom att detta har varit mycket lyckosamt.
 • Månadens forskarintervju Christina Chaib

  I månadens forskarintervju får ni träffa Christina Chaib, som är docent i pedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation. Hennes forskning inom pedagogiken har haft olika fokus men under de senaste åren är det vuxnas villkor för lärande och kompetensutveckling relaterat till arbetslivets pedagogiska villkor som engagerat henne.
 • Ny bok om vuxnas lärande

  Nu släpper Staffan Larsson, professor emeritus i vuxenpedagogik, sin bok Vuxendidaktik – fjorton tankelinjer i forskningen om vuxnas lärande.