• Född att lära

    Satya Brink, internationell expert inom området livslångt lärande, konstaterar att människan är nyfiken och lärande av naturen. Hon påpekar samtidigt att någonstans på vägen tar nyfikenheten och lusten att lära slut. Därför ställer hon den grundläggande frågan - varför slutar vi lära?
  • Helix konferens 2013

    Den 12 - 14 juni hölls Helix-konferensen "Innovative Practices in Work, Organisation and Regional Development – Problems and Prospects" i Linköping. Fyra rapporter med Encellkoppling presenterades under de tre dagarna.