• Call for papers till konferens om äldres lärande

  Den 14-16 oktober 2015 bjuder Encell och Högskolan för lärande och kommunikation in till årets ELOA-konferens, en internationell konferens om livslångt lärande med fokus på äldres lärande.
 • Ny rapport Kvalitetsarbete i vuxenutbildning

  Den här studien ger en aktuell bild av vuxenutbildningens förutsättningar. Fokus för studien är hur chefer och rektorer ser på kvalitetsarbete i vuxenutbildning. Hela 162 kommuner har gett sin syn på kvalitet och kvalitetsarbete och av dessa beskrivs nio kommuner mer ingående.
 • Guerillametoder ska få studenter att lära sig nya språk

  Varför säger så många svenskar “do mistakes” när det heter ”make mistakes”? Och kan vi lära oss något av våra återkommande fel när vi försöker ta till oss ett nytt språk? Detta vill tio länder undersöka i ett nytt EU-projekt.
 • RELA indexeras i ERIH PLUS

  Från och med den 25 februari i år indexeras tidskriften RELA i databasen ERIH PLUS – The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences.
 • Månadens forskarintervju Margaretha Herrman

  I månadens forskarintervju får ni träffa Margaretha Herrman, som är docent i etnologi vid Högskolan Väst. I sin forskning intresserar hon sig bland annat för lärande i och för yrkeslivet samt åldrandets villkor.
 • Generationsmöten stödjer lärande och ökar livskvalitén

  Genom att få olika generationer att mötas kan stereotypiska uppfattningar om unga och gamla överbryggas. Dessutom bidrar generationsmöten till en ökad trygghet och bättre livskvalité hos invånarna. Det menar forskare i en ny bok.
 • Socialt lärande minst lika viktigt som ämnesrelaterat lärande

  Joel Hedegaard och Martin Hugo är forskare i pedagogik vid Högskolan i Jönköping. Under hösten 2014 har de i ett forskningsprojekt följt studenter inom IT-spåret, en IT-utbildning som riktar sig till personer med Aspergers syndrom. I denna intervju berättar Joel Hedegaard om vad de kommit fram till.