• Metaforer i forskning

  Kan metaforer vara till nytta i forskning? I en aktuell handbok om kvalitativa metoder ägnas ett avsnitt åt att diskutera detta. Ett kapitel är författat av Cecilia Bjursell som visar fyra sätt på vilka metaforer förekommer i forskning.
 • Månadens forskarintervju Andreas Wallo

  I månadens forskarintervju får ni träffa Andreas Wallo, som är docent och universitetslektor i pedagogik vid Linköpings universitet. I sin forskning intresserar han sig för hur man kan skapa förutsättningar för lärande och utveckling i organisationer. Han intresserar sig särskilt för vad chefer och HR-specialister gör i sitt dagliga arbete för att främja lärande och utveckling hos medarbetare.
 • Ny bok i ESREAs bokserie

  Kan vi förstå vuxnas lärande utan att ta hänsyn till hur människors vardag i samhället ser ut? Nej, menar författarna i en ny bok i ESREA:s bokserie om vuxnas lärande.
 • Nationell referensram ska synliggöra lärandet

  Den 27 augusti 2015 beslutade regeringen att införa ett svenskt ramverk för kvalifikationer. Tanken är att ramverket ska synliggöra allt lärande – men hur fungerar det i praktiken? Det diskuterades på en konferens i november.
 • Ny antologi om skandinavisk aktionsforskning

  Vilka möjligheter och utmaningar möter skandinavisk aktionsforskning i sina strävanden att stötta demokratiska forsknings- och utvecklingsalternativ?
 • Cecilia Bjurell är ny docent i företagsekonomi

  Samverkan och kvalitet är nyckelbegrepp som ofta dyker upp när man talar om styrning och ledning av organisationer. Men vad betyder de egentligen? Och vilka konsekvenser får det för organisationen om vi lägger olika betydelse i begreppen? Det har Cecilia Bjursell undersökt i sin forskning.