• Mary Parker Follett – en välfärdspionjär före sin tid

  Vad uträttade demokratiaktivisten och välfärdspionjären Mary Parker Follett som vi kan ha nytta av idag? Det var temat när professor emerita Gunnela Westlander gästföreläste på Jönköping University den 21 november.
 • Kulturmöten utan gränser – en konferens i tre akter

  Hur påverkas samhället av att människor i olika åldrar sällan möts? Och vilken roll kan kulturella aktiviteter spela för att få fler att mötas över generationsgränserna? Det har forskare och praktiker gemensamt undersökt i ett treårigt projekt om kulturmöten utan gränser.
 • FN-rekommendationer för att främja livslångt lärande

  I november 2015 antogs en uppdaterad version av Unescos rekommendationer för vuxnas lärande och utbildning. Målet är att hjälpa FN:s medlemsstater att säkerställa en inkluderande och rättvis vuxenutbildning av god kvalitet och att främja ett livslångt lärande för alla.
 • Sverige – ett utvecklingsland?

  Vad händer om vi ser Sverige som ett land i behov av utvecklingsinsatser för en bättre framtid? På vilka sätt kan forskare, volontärer och aktivister av olika slag bidra inom landets gränser? Det finns förmodligen en hel del som skulle kunna göras för att stärka samhället.
 • Månadens forskarintervju: Marianne Döös

  I månadens forskarintervju får ni träffa Marianne Döös, som är professor i pedagogik vid Stockholms universitet. I sin forskning intresserar hon sig bland annat för delat ledarskap i skolor och förskolor och har fokuserat på den kompetens och potential för lärande som sitter i relationer och nätverk mellan människor.