• Månadens forskarintervju Lena Wilhelmson

  Det är viktigt att kunskap om vuxnas lärande får fotfäste i arbetslivet – inte minst hos dem som har makt att organisera arbete för andra. Det menar Lena Wilhelmson, som är docent i pedagogik vid Stockholms universitet. Genom åren har hon varit med i en rad forskningsprojekt med organisationspedagogisk inriktning och idag är hennes stora forskningsintresse delat ledarskap.
 • Månadens forskarintervju Eva-Marie Harlin

  Eva-Marie Harlin är lektor i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande och programansvarig för Folkhögskollärarprogrammet vid Linköpings universitet. I månadens forskarintervju berättar hon bland annat om sin forskning kring hur folkhögskollärare kan arbeta med sin professionsutveckling – med hjälp av video.
 • Rapport om mentorskapsprogram

  Mentorskapsprogram är det bästa sättet att organisera lärande på arbetsplatsen. En ny rapport från Encell presenterar både praktiska och vetenskapliga lärdomar för den som vill utforma ett mentorskapsprogram.
 • Interaktivitet på konferens om samverkan

  Konferensen HSS - Högskola och samhälle i samverkan hade i år temat "Samverkan är framtidens drivkraft". Nätverket SIRA arrangerade workshops och presentationer för att diskutera samverkan genom interaktiv forskning.
 • Den reflekterande folkbildaren i en ny omvärld

  Den 20 september är det dags för Folkbildningens Forskningsdag 2017. I år är temat "Den reflekterande folkbildaren i en ny omvärld".