• Forskare och praktiker diskuterade digitalisering och mångfald

    Den digitala utvecklingen har gett allt fler människor tillgång till utbildning. Men hur hanterar utbildningsorganisationer och lärare de pedagogiska utmaningar och den mångfald av studerande som digitaliseringen fört med sig? Det och mycket mer diskuterades på två internationella konferenser om e-lärande och distansundervisning.
  • Digitaliseringens effekter på samhället

    Christian Sandström och Nils Karlson från Ratio, Näringslivets forskningsinstitut, har i en rapport fördjupat sig i digitaliseringens konsekvenser och möjligheter. En självklar men viktig del är att digitaliseringen kommer att påverka kompetensbehoven. För utbildning av vuxna innebär digitaliseringen att både innehåll och form kommer att påverkas.