• Äldre medarbetares kompetensutveckling

  Att erbjuda kompetensutveckling under hela arbetslivet är en strategisk fråga för HR, och detta kräver kunskap om hur äldre medarbetares kompetensutveckling kan stimuleras och struktureras. Det betonar Cecilia Bjursell i en ny antologi.
 • Intervju med André Hedberg och Marcus Kullman

  I denna intervju får ni träffa André Hedberg och Marcus Kullman, som skrivit ett av de vinnande bidragen i Encells uppsatstävling 2017. I sin uppsats har de undersökt hur individer och organisationer identifierar, lär sig om och tillämpar kunskaper i hållbarhet för att bidra till företagets framgång.
 • Månadens forskarintervju Linda Bradley

  Hur kan en mobilapp vara ett verktyg som stödjer språkträning för nyanlända personer i Sverige? Den frågan har Linda Bradley fördjupat sig i genom olika projekt som handlar om integration med hjälp av mobiltelefonen. I månadens forskarintervju berättar hon mer om sin forskning kring kommunikation och interaktion i relation till vad nya teknologier betyder för lärande.
 • Ministrar diskuterade äldres potential

  Hur ska man ta tillvara på den potential som finns hos den äldre befolkningen? Det diskuterades under en ministerkonferens i Lissabon den 21–22 september.
 • Intervju med Annie Sundling

  I denna intervju får ni träffa Annie Sundling, som skrivit ett av de vinnande bidragen i Encells uppsatstävling 2017. I sin uppsats har hon jämfört läroplaner för modersmål i Sverige och Danmark eftersom dessa grannländer har valt olika spår gällande en litterär kanon.