• "Det är alltid lättare att anpassa teorin efter verkligheten än tvärt om

  Kunskap och kompetens är essentiellt för att föra ett företag framåt och stärka dess konkurrenskraft, men det återspeglas ofta inte i hur kompetensutveckling och kunskapsöverföring prioriteras i verksamheten. Det och mycket annat beskriver Dag Raudberget i det kapitel i HR-boken som han har skrivit tillsammans med Cecilia Bjursell.
 • Arbetarbildning lika aktuellt nu som då - men under annat namn

  Petros Gougoulakis är docent i pedagogik vid Stockholms universitet och forskar bland annat om folkbildning, yrkesutbildning och vuxenutbildares kompetenser. Nu är han aktuell med en artikel om folkbildning och arbetarbildning i Sverige.
 • Månadens forskarintervju Patrik Standar

  Det finns gott om undersökningar som empiriskt beforskar mötet mellan individer i olika åldrar men fokus på generation är ovanligt inom pedagogik. Patrik Standar har som mål att titta på praktiska fall av samspel mellan generationer där individernas egen uppfattning om sin generationstillhörighet lyfts in.
 • Varför prata om lärande mellan generationer?

  Varför ska man prata om lärande mellan generationer i skolan? Är det inte alltid ett lärande mellan generationer eftersom läraren och barnen tillhör olika generationer. Om detta talade gästforskaren Mariano Sanchez vid ett besök i Sverige.