• Ny rapport om lärandets sociala dimensioner

  Det sociala lärandet är minst lika viktigt som det ämnesrelaterade lärandet. Det visar en ny rapport där unga vuxna med Asperger beskriver sina erfarenheter av anpassad utbildning.
 • Han säljer livslångt lärande till de lärda

  Antikvariatet ligger omringat av Uppsala universitets byggnader, med det anrika Carolina Rediviva ett stenkast bort och studentnationerna ytterligare ett kast. Genom fönstret syns domkyrkans södra torn sträcka sig upp mot himlen. När träden fäller sina löv om hösten syns även det norra tornet. – Det är min drömlokal i hela landet. Det är tämligen professorstätt i kvarteren, säger ägaren Thomas Andersson och tittar ut på gatan utanför.
 • Nu låser forskarsamhället upp allt mer av sin guldgruva

  Arbetet med att tillgängliggöra vetenskapliga publiceringar pågår runt om i världen. Målet är att nya forskningsrön inte längre ska vara inlåsta bakom betalväggar utan kunna läsas och användas av såväl forskare som företag och en intresserad allmänhet. På högskolan är biblioteket navet i arbetet med open science.
 • Var tredje bok är en digital prenumeration

  Försäljningen av böcker ökade med några få procent 2017 jämfört med 2016. Men bakom siffrorna finns en omvälvande förändring av hur vi tar till oss en text. En av tre titlar som vi läste eller lyssnade på förra året kom från en digital abonnemangstjänst.
 • De ska dissekera bilden av den läsande medborgaren

  Åse Hedemark vid Uppsala universitet ska, tillsammans med två forskare från Högskolan i Borås, titta på hur politiker har försökt skapa en medborgare som läser, hur synen på god litteratur har vuxit fram och varför diskussionen kring läsning ser ut som den gör. – Den övergripande frågan är vilka problem som läsningen anses och har ansetts kunna lösa, säger hon.
 • Vad tycker forskare, rektorer och andra verksamma i branschen är viktigast?

  Alla partier pratar om vikten av att vi lär oss och utbildar oss hela livet. Arbetsmarknaden i dag kräver att man kan komplettera sin utbildning under resans gång, eller helt byta spår. Men hur ska vi nå dit? Vi frågade elva personer verksamma inom livslångt lärande, vuxenutbildning och kompetensutveckling.