• Unik satsning på forskning om vuxnas lärande

  Vi går mot terminsslut inom så väl folkhögskola som Komvux och högre utbildning. Allt är som vanlig kan man tycka, men det som är ovanligt med vårterminen 2022 är att det nu finns sammanlagt 21 nya forskarstuderande med inriktning på folkhögskola och Komvux. De finns på fyra lärosäten och vi kan se fram emot ett rejält kunskapstillskott om vuxnas utbildning och lärande inom några år!
 • Folkhögskolan och NPF – fri eller uppstyrd?

  En betydande del av deltagarna på folkhögskolan har någon typ av NPF-diagnos. Ett dilemma för lärare och annan personal på skolan kan vara hur man ska kombinera folkhögskolans fria natur med gruppens behov av struktur och förutsägbarhet. Elise Arnell, lärare på Helsjön folkhögskola, har tagit sig an frågan i ett praktiknära projekt.
 • Studiecirklar, demokrati och mångfald

  Ett praktiknära forskningsprojekt visar att studiecirklar generellt uppfyller demokratisyftet, oavsett vad de handlar om.
 • Stärkt bildningsforskning i Göteborg

  På institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet växer en ny miljö fram, där fokus riktas mot vuxnas lärande, bildning, och undervisning i formella och informella sammanhang. Professor Johan Söderman och professor Jonas Linderoth leder arbetet i forskningsgruppen, som kallas Bildningspraktiker i utbildning och samhälle .
 • Forskarskolan för folkhögskolans lärare

  Här finns korta presentationer av alla antagna till forskarskolan för folkhögskolans lärare.
 • Här är forskarskolan i vuxnas lärande

  Här finns korta presentationer av alla antagna till forskarskolan i vuxnas lärande, som startade i vintras.