Fram till 2016 hade Encell en rådgivande styrelse. Den bestod av nedanstående ledamöter som vid tidpunkten representerade olika områden enligt nedan.

Ann-Charlotte Eriksson
Vice förbundsordförande i Lärarförbundet.

Ingrid Andersson
Senior Consultant, IKED.

Kent Andersson
Kommunfullmäktiges ordförande, Malmö.

Mats Lindman
SAAB och Styrelsen för Högskolan för lärande och kommunikation.

Michel Wlodarzcyk
Generalsekreterare, Folkuniversitetet.