Docent i pedagogik

Ingela Bergmo-Prvulovic är från 1 september 2023 ledare för forskningsmiljön Livslångt lärande vid Högskolan för lärande och kommunikation, JU. Bergmo-Prvulovic behandlar i sin forskning hur innebörden av karriär influeras och påverkas av olika förändringar i arbetslivet. Bergmo-Prvulovic intresserar sig för hur den pågående arbetslivsomvandlingen inverkar på vuxna i arbetslivet, samt vilka implikationer detta får för den karriärstödjande och vägledande praktiken avseende vuxnas karriärrelaterade frågor.

I sina studier använder Bergmo-Prvulovic multipla nivåer för analys, såsom strukturell nivå, individuell nivå och den mellanliggande nivån inom vilken vägledningens praktik är lokaliserad. Bergmo-Prvulovics avhandlingsarbete är indelat i fyra separata studier, var och en med sitt specifika syfte. Som övergripande teoretisk ram tillämpas social representationsteori.

Hon är en av fem forskare i det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet System för ledarskapsutveckling - LDS. Forskningsprogrammet fokuserar på utmaningen att få investeringar i ledarskap att betala sig. Forskningsprogrammet finansieras av KK-stiftelsen.

Bergmo-Prvulovic är ansvarig för HR-programmet och har även fördjupat sig i vuxenpedagogiska och arbetslivspedagogiska frågor.

Ingela Bergmo Prvulovic på ResearchGate. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Publikationer