Webbredaktör och koordinator

Sara Bref är agronom och journalist. Hon jobbar som webbredaktör, koordinator och kommunikatör vid Encell, bland annat med att skriva Encells månadsbrev, sköta omvärldsbevakning, sociala medier och arbeta med att sprida kunskap och forskningsresultat kring vuxnas lärande.

Hon har tidigare arbetat bland annat på Jönköpings-Posten, som frilansande vetenskapsjournalist och som lärare på Naturbruksprogrammet.