MSI gruppbild

Nationellt nätverk möttes i Malmö

JU utgör en av sex noder (lärosäten) i det nationella nätverket Mötesplats för Social Innovation (MSI). Nätverket leds från Malmö och det var också platsen för årets träff för alla som jobbar med MSI på de olika lärosätena.

Syftet med mötet var att resonera kring hur samverkan mellan MSI:s noder kan utvecklas och stärkas genom vår nationella nodsamverkan. De olika noderna berättade också om vad som händer på respektive lärosäte.
- På JU håller vi just nu på att ta fram en film kring HLK:s arbete med att skapa biologisk mångfald och klimatanpassade utemiljöer på förskolor och skolor, säger Sofie Rotstedt. I maj spelar vi också in tre poddavsnitt med ämnena mobilt vårdteam för äldre döva, inkluderande företagande samt innovation vid samhällskriser.
- Vi jobbar också för att förstärka det lokala nätverket på JU för att få en bättre bild över alla forskare som arbetar med frågor som rör social innovation, fortsätter Sara Dahlin. När det gäller det regionala nätverket jobbar vi tillsammans med Länsstyrelsen, Coompanion och Regional utveckling och vi har förhoppningar om att jobba än närmare dessa organisationer framöver.

Botildenborg - social farm & kitchen

Botildenborg - social farm & kitchen

Dag två gjorde vi ett studiebesök till Botildenborg i närheten av Rosengård i Malmö, ett idéburet initiativ där man med hjälp av mat och odling skapar meningsfulla möten, gemenskap och grönt hopp. Med ett starkt samhällsengagemang utförs språkträning, barnverksamhet och metoder för ökad odling i staden. Ett mycket inspirerande arbete, läs gärna mer > Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trädgården


Trädgården
2024-05-21