Forskarskolan Nära vård

Anna Seiterö, tillhörande avdelningen Samhälle och hälsa, blev den första doktoranden att disputera

Första disputationen i forskarskolan Nära vård

JA är del av Forskarskolan Nära vård i Sydöstra sjukvårdsregionen. Forskarskolan startade sin verksamhet 2022 och nu har den första doktoranden disputerat. Forskarskolan är tvärvetenskaplig och interprofessionell med ett fokus på invånaren, patienten, brukaren och dennes närstående.

Forskarskolan ska bidra till att utveckla och förankra perspektivet Nära vård och ge kunskaper och kompetenser som är användbara och efterfrågade i de verksamheter och organisationer där deltagarna verkar samt i deras fortsatta yrkesliv och forskarkarriär.

Läs mer > Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2024-06-12