Louise Hansten fick pris för bästa uppsats

Louise Hansten fick pris för bästa uppsats

Paul Bataldens pris till masterstudenternas uppsatser

Vid Hälsohögskolans avslutningshögtid var Pingstkyrkan i Jönköping fullsatt till sista plats. Studenterna på Masterprogrammet i förbättringsvetenskap och ledarskap tog examen efter tre års studier och under den stämningsfulla avslutningshögtiden delade Jönköping Academy (JA) ut priset The Paul Batalden award for best Master Thesis in improvement. Priset delades ut av Staffan Hägg, ordförande i JA:s ledningsgrupp.

Pris för bästa examensarbete gick till Louise Hansten med motiveringen:

Genom att utgå från ett relevant och aktuellt problem, har detta välbeskrivna arbete genomförts på ett föredömligt sätt med en rad verktyg i förbättringsarbete.

Arbetet har såväl samskapande som lärande i fokus. Resultatet stimulerar till fortsatt förbättringsarbete för att förhindra nya frakturer i framtiden.

Titeln på Majas uppsats är: Samskapande av första länken i en frakturkedja – En studie av hur medarbetarna ser på sin roll i ett förbättrat vårdförlopp för patienter med misstänkt benskörhet

De två hedersomnämnandena gick till Tanja Rolfson och Ashini Kohomange

Tanja Rolfson
Titel:
Att samskapa ett föräldraskapsstöd – En studie av föräldrars och barnmorskors erfarenheter av samskapandeprocessen

Motivering:
Detta väl genomförda arbete rör ett angeläget område där samskapande och förebyggande arbete är centrala komponenter.

Ashini Kohomange
Titel:
Ökad tillgänglighet till EEG-undersökning för barnpatienter med epilepsi - Samt en studie om medarbetarnas motivation i förbättringsarbete

Motivering:
Uppsatsen berör den diagnostiska processen som är avgörande för den studerade vårdkedjan. På ett föredömligt sätt illustreras förbättringsarbetets resultat.

De två hedersomnämnandena gick till Ashini Kohomange och Tanja Rolfson

De två hedersomnämnandena gick till Ashini Kohomange och Tanja Rolfson

Utdelning av hedersomnämnande


Masterstudenternas uppsatser har bedömts av en jury beståendes av representanter från akademin, praktiken och personer med egen erfarenhet.
- Jag tycker det är intressant att läsa masterstudenternas uppsatser, säger Britt Johansson från Vetlanda, som är med i nätverket Samverkan invånare på Jönköping Academy. Studenternas förbättringsarbeten kommer utveckla vården och jag tycker också att det är utvecklade för mig som person att ta del av deras arbete. Jag har jobbat inom hälsa- och sjukvård under många år och vid ett tillfälle fick jag också möjlighet att skriva en uppsats. Uppsatsen handlade om vikten av eftervård efter hjärtinfarkt och den blev en tankeställare för vården. Det fanns ingen eftervård vid den tidpunkten, men jag fick vara med och påverka i en annan riktning. Så jag har på nära håll sett betydelsen av förbättringsarbeten och tycker därför det är extra roligt att ta del av vad som behöver förbättras i sjukvården idag. Personligen höll jag Tanja Rolfsons arbete med att samskapa föräldraskapsstöd, mycket högt. Det var en studie av föräldrars och barnmorskors erfarenheter av samskapandeprocessen. Uppsatsen visar hur vården arbetar för att förbättra arbetet genom att involvera och ta tillvara föräldrarna och barnmorskornas erfarenheter av föräldraskapsstödet.

Britt Johansson från Vetlanda var en av jurymedlemmarna

Britt Johansson från Vetlanda var en av jurymedlemmarna

Foto: Kommunikationsavdelningen samt JA

2024-06-12