TRANSFORM to AAA

Så kan digitaliseringen stärka din konkurrenskraft

Rubrik

Ingresstext som är bra

Brödtextfält

Information om Transform to AAA

Sommaren 2018 startade Jönköping University projektet Transform to AAA med fokus på digitalisering av små- och medelstora företag (SME-företag) i Region Jönköpings Län.

På grund av en låg upparbetning inledningsvis tog vi fram en handlingsplan inför 2019 med målet att öka genomförandekraften och därigenom nå uppsatta huvudmål under projektperioden. Tack vare ett stort engagemang från samtliga samverkanspartner, genomförde vi flertalet aktiviteter inom projektets huvudområden.

Trots detta hade vi svårt att nå ut med vårt erbjudande till vår målgrupp, små- och medelstora företag. Parallellt med Transform påbörjade vi en projektöversyn tillsammans med våra samverkanspartners för att försöka hitta lösningar på det som hindrade oss från att lyckas. Tyvärr gav det inte önskat resultat och vi bedömde att det inte var möjligt att uppnå projektets huvudmål inom den satta tidsramen.

Projektet avslutades 15 februari 2020

Vi kan konstatera att stora insatser har gjorts, men att förutsättningarna för att nå projektets målsättningar har saknats. Därför ansökte Jönköping University den 18 december om att få avsluta Transform to AAA. Tillväxtverket har godkänt ansökan och Transform to AAA avslutades den 15 februari 2020.

Som avslutning kan sägas att det råder en samsyn om att behovet av den här typen av stöd till SME-företag fortfarande är väldigt stort. Parallellt med arbetet att avsluta Transform pågår processen att ta fram en ny projektansökan, nu med Science Park som projektägare. Vunna erfarenheter från Transform kommer att användas i utformningen och genomförandet av den nya ansökan.

Varför Transform to AAA?

"Sverige har en hög digital mognad men den skiljer sig mellan företagsstorlekar, där små och medelstora företag ligger långt efter de stora företagen. Det som driver digital transformation är inte tekniken, det är en lednings- och styrningsfråga".

Sammanfattning från Rapport 0253, Digitalisering i svenska företag, Tillväxtverket.

Projektet hjälper företag att:

- Stärka sin digitala kompetens
- Effektivisera
- Bli mer attraktiv för sin digitala kunder
- Stärka sin konkurrenskraft
- Utveckla digitala produkter och tjänster 

 

TRANSFORM to AAA riktar sig till företag och organisationer som ser ett behov av att stärka sin konkurrenskraft med hjälp av digitaliseringens möjligheter. Digitalisering i projektet avser allt från teknikutveckling, affärsmodellutveckling till administrativa lösningar och infrastrukturer.
Projektet vill skapa en plattform och kunskapsbas för digital transformation. Företag i regionen har i och med Transform to AAA en tydlig ingång och samverkansarena kring digitalisering där näringsliv, offentliga organisationer och akademi kan mötas.
Läs mer under Om projektet.öppnas i nytt fönster

Jönköpingsregionen ska bli bäst på digitalisering

Projektet TRANSFORM to AAA stöttar företag i att bättre se och ta tillvara på möjligheterna med digitalisering.

Läs mer om projektet

Utvecklas digitalt med oss

Med vår plattform och kunskapsbas för digital transformation kan företag ta del av olika former av kompetensutveckling och samverka med akademi och andra företag.

Läs mer om vårt kompetenscentrum

Vi har stora drömmar!

Digital Dreams (Digital öppen innovation) är en insats där innovationsklimatet för digitalisering främjas genom att skapa nya nätverk. Dreamhack är en av plattformarna där teknikintresserade får möjligheter att nätverka och samarbeta.

Läs mer om Digital Dreams

Nyheter

Kalendarium

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information kaka