Thorbjörn Ahlgren

Head of Department
Senior Lecturer Social Work
Department of Social work , School of Health and Welfare
Philosophy doctor in social work

Article

Kalin, T., Persdotter, B., Ahlgren, T., Gerdner, A. (2022). How do child welfare referrals in Sweden match children's self-reporting of severe exposure? Child & Family Social Work, 27(2), 100-111. More information
Kalin, T., Ahlgren, T., Persdotter, B. (2022). Gender disparities in child welfare services' assessments of referrals. Findings from Sweden International Journal of Child Abuse & Neglect, 134. More information
Ahlgren, T., Kalin, T., Gerdner, A. (2021). Self-rated child maltreatment, behavioural problems, and contacts with welfare and police authorities–longitudinal community data [Barns självrapporterade övergrepp, försummelse och beteendeproblem samt kontakter med anmälningsskyldiga verksamheter – baserat på en longitudinell befolkningsstudie] European Journal of Social Work, 24(4), 642-656. More information

Doctoral thesis

Ahlgren, T. (2014). Institutionalisering på hemmaplan: En idés resa i den sociala barnavården (Doctoral thesis, Växjö: Linnaeus University Press). More information

Licentiate thesis

Ahlgren, T. (2007). Ungdomsbehandling: Hemmaplanslösning som idé och praktik (Licentiate thesis, Växjö: Institutionen för socialt arbete och vårdvetenskap). More information

Report

Nilsson, G., Ahlgren, T. (2003). Möte mellan fält och forskning: Kunskapsutvecklingens roll inom projektarbete. Jönköping: Luppen Kunskapscentrum More information