Eva Dahlqvist

Lecturer in Educational Sciences
Department of Education , School of Education and Communication

Book chapter

Dahlqvist, E. (2022). Kollegialt lärande i Handledarutbildningen Läslyftet i skolan. In: Åsa Hirsh & Jesper Boesen (Ed.), Uppdragsutbildning – ett ömsesidigt lärande i samverkan (pp. 57 -81). Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication More information
Bladini, K., Dahlqvist, E., Åberg, K. (2014). Grupphandledning – en forskningsstudie. In: Tomas Kroksmark (Ed.), Modellskolan: en skola på vetenskaplig grund med forskande lärare (pp. 121 -140). Lund: Studentlitteratur AB More information