Therese Uppman

Doctoral Student in Education
Doctoral Programmes , School of Education and Communication

Conference paper

Uppman, T. (2023). Utrikes födda kursdeltagares identitetskonstruktioner på folkhögskolans allmänna kurs. Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication, Lärande och kommunikations doktorandsymposium 2023, 14 december 2023. More information