Sara Johansson

Assistant Professor Economics
Economics , Jönköping International Business School
Assistant Professor
CEnSE - Centre for Entrepreneurship and Spatial Economics , Jönköping International Business School
PhD in Economics

Article

Bjerke, L., Johansson, S. (2022). Innovation in agriculture: An analysis of Swedish agricultural and non-agricultural firms Food Policy, 109. More information
Bjerke, L., Johansson, S. (2015). Patterns of innovation and collaboration in small and large firms The annals of regional science, 55(1), 221-247. More information
Johansson, B., Johansson, S., Wallin, T. (2015). Internal and external knowledge and introduction of export varieties The World Economy, 38(4), 629-654. More information
Nilsson, P., Johansson, S. (2013). Location determinants of agricultural land prices Jahrbuch für Regional Wissenschaft, 33(1), 1-21. More information
Johansson, S., Andersson, M. (2010). Human capital and the structure of regional export flows Technology in society, 32(3), 230-240. More information
Johansson, S. (2008). R&D Accessibility and Comparative Advantages in Quality Differentiated Goods ICFAI Journal of Knowledge Management, 6(6), 29-51 Hyderabad: The ICFAI University Press . More information
Álvarez, R. Andersson, M. Bellone, F. Brandt, L. Castellani, D. Damijan, J. , ... Johansson S. (2008). Understanding Cross-Country Differences in Exporter Premia: Comparable Evidence for 14 Countries Review of World Economics, 144(4), 596-635. More information
Andersson, M., Lööf, H., Johansson, S. (2008). Productivity and International Trade: Firm Level Evidence from a Small Open Economy Review of World Economics, 144(4), 774-801. More information
Johansson, S., Karlsson, C. (2007). R&D Accessibility and Regional Export Diversity The annals of regional science, 41(3), 501-523. More information

Doctoral thesis

Johansson, S. (2010). Knowledge, Product Differentiation and Trade (Doctoral thesis, Jönköping: JIBS). More information

Book chapter

Johansson, S. (2014). The influence of knowledge on firms export decisions. In: Knowledge, Innovation and Space (pp. 103 -138). More information
Andersson, M., Johansson, S., Lööf, H. (2012). Firm performance and international trade: Evidence from a small open economy. In: Charlie Karlsson, Börje Johansson and Roger R. Stough (Ed.), The Regional Economics Of Knowledge And Talent (pp. 320 -342). More information

Conference paper

Alpfält, T., Johansson, B., Johansson, S. (2012). Scope of export varieties and innovation milieu of local economies. ISGEP Workshop 2012, 26-27 September, KTH, Stockholm, Sweden. More information
Nilsson, P., Johansson, S. (2011). Location determinants of agricultural land prices: Expected returns and location. Western regional science association, 27 February -Mars 2, Monterey, CA, USA. More information
Johansson, S. (2008). The Influence of Knowledge on Export Decisions in Heterogeneous Firms. Trollhättan The 11th Uddevalla Symposium, Kyoto, 15-17 May, 2008.. More information

Report

Johansson, S. (2022). Innovation för en livsmedelsproduktion i världsklass. Örebro: Entreprenörskapsforum More information
Klaesson, J., Johansson, S., Bjerke, L., Allgurin, M. (2019). Innovationer i jordbruket och på Sveriges landsbygder: En sammanställning av Jordbruksverkets innovationsundersökning 2017. Jönköping: Jordbruksverket More information
Bjerke, L., Johansson, S. (2019). Framtidens kompetensförsörjning i Skaraborg. Skövde: Skaraborgs Kommunalförbund More information
Johansson, S. (2015). Jordbrukets betydelse för en levande landsbygd. Jönköping: Jordbruksverket More information
Bjerke, L., Johansson, S. (2015). Företagande och arbetsliv i Sveriges lands- och stadsbygder. Jönköping: Jönköping International Business School More information
Wallin, T., Johansson, S. (2015). Tillgänglighet, innovationsprocesser och tillväxt: En litteraturöversikt. Jönköping: Jönköping International Business School More information
Johansson, S., Norman, T. (2015). Livsmedelsföretagens internationalisering: En förstudie. Jönköping: Jönköping International Business School More information
Backman, M., Bjerke, L., Johansson, S., Klaesson, J., Norman, T., Wallin, T., Wixe, S. (2015). Tillgänglighet, innovationsprocesser och tillväxt. Jönköping: Jönköping International Business School More information
Johansson, S., Pettersson, L. (2014). Small-scale food production and location of gourmet restaurants in rural Sweden. Stockholm: KTH Royal Institute of Technology More information
Backman, M., Bjerke, L., Johansson, S., Wallin, T., Wixe, S. (2014). Platsbunden innovationsförmåga och arbetskraftens sammansättning. Jönköping: Jönköping International Business School More information
Backman, M., Bjerke, L., Johansson, S., Wallin, T., Wixe, S. (2014). Mångfald och utveckling av långsiktigt hållbara innovationsmiljöer. Jönköping: Jönköping International Business School More information
Bjerke, L., Johansson, S. (2014). Nätverk och dess betydelse för lokala innovationsmiljöer. Jönköping: Centre for Entrepreneurship and Spatial Economics (CEnSE) More information
Johansson, B., Johansson, S., Wallin, T. (2013). Internal and External Knowledge – Innovation of Export Varieties. More information
Johansson, S. (2012). Hållbar samhällsutveckling: Vad innebär det?. Jönköping: Jordbruksverket More information
Johansson, S., Nilsson, P. (2012). Vilka faktorer bestämmer priset på jordbruksmark?. Jönköping: Jordbruksverket More information
Bjerke, L., Johansson, S., Pettersson, L. (2012). Arbete och liv på landsbygden: Landsbygdens förutsättningar i kunskapsekonomin. Jönköping: Jordbruksverket More information
Johansson, B., Alpfält, T., Broström, A., Johansson, S., Lööf, H., Nabavi Larijani, P. (2011). Producenttjänster, ekonomisk omvandling och produktivitet. Östersund: Tillväxtanalys - Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser More information
Johansson, S., Norman, T., Norrman, M. (2010). Matlandet ur ett regionalt perspektiv. Jönköping: Jordbruksverket More information
Clarin, A., Johansson, S. (2009). Hållbar konsumtion av jordbruksvaror: Hur påverkas klimat och miljö av olika matvanor?. Jönköping: Jordbruksverket More information
Johansson, S., Burman, C. (2009). Marknadsanpassning av jordbruket: Hur påverkas kollektiva nyttigheter?. Jönköping: Jordbruksverket More information
Johansson, S. (2009). Market Experiences and Export Decisions in Heterogeneous Firms. Stockholm: KTH Royal Institute of Technology More information
Andersson, M., Johansson, S. (2009). Scale and Scope: human capital and the structure of regional export flows. Stockholm: Royal Institute of Technology, CESIS More information
Johanna, N., Johansson, S. (2008). Förädlade livsmedel på den internationella arenan. Jönköping: Jordbruksverket More information
Johansson, S. (2008). Livsmedelsföretagen och exportmarknaden: Vilka faktorer stimulerar företagens exportdeltagande?. Jönköping: Jordbruksverket More information
Pertl, L. Schiavo, S. Muuls, M. Pisu, M. Álvarez, R. Jaramillo, P. , ... Pisu M. (2007). Exports and Productivity: Comparable Evidence for 14 Countries. New York: World Bank More information
Andersson, M., Johansson, S., Lööf, H. (2007). Productivity and International Trade: firm-level evidence from a small open economy. Stockholm: Royal Institute of Technology, CESIS More information
Andersson, M., Johansson, S. (2006). Innovationer och Svensk Export: en pilotstudie. Stockholm: VINNOVA More information
Karlsson, C., Johansson, S. (2006). R&D Accessibility and Regional Export Diversity. Stockholm: Royal Institute of Technology, CESIS More information
Johansson, B., Johansson, S. (2005). Konkurrenskraft och ”Terms of Trade”. Östersund: Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) More information