Grants Office: https://intranet.hj.se/intranet/forskning/grants-office.html

Link to Gothenburg University's information about how to apply for research funding: https://intranet.hj.se/intranet/forskning/soka-forskningsmedel.html

In addition, please check out internal application opportunities.

 

Forskningsstipendier att söka hos Svensk-Franska stiftelsen – deadline 15 april 2022

Svensk-Franska Stiftelsen har sedan 1935 verkat för att främja kontakterna mellan Sverige och Frankrike genom att dela ut stipendier för eftergymnasiala studier och forskningsutbyte i Frankrike. Stiftelsen har en uttalad ambition att öka antalet ansökningar för forskningsutbyte och välkomnar forskare att ansöka i kommande omgång. Stiftelsens inriktning är bred och forskare från olika vetenskapliga inriktningar välkomnas. Stiftelsens stadgar stipulerar att man måste vara svensk medborgare för att kunna tilldelas medel.

Stiftelsen har de senaste åren delat ut ca 700-800 tkr per år. Det maximala beloppet per ansökan är 200 tkr. Sista ansökningsdag är den 15:e april och sker via stiftelsens hemsida: www.svensk-franska-stiftelsen.se

Sprid gärna information om denna möjlighet till forskare vid ert lärosäte som ni tror skulle vara intresserade och kvalificerade att söka.

Frågor kan sändas till anna.jakobson@svensk-franska-stiftelsen.se