Publications

  • Almén, L., Bagga-Gupta, S., Bjursell, C. (2020). Access to and accounts of using digital tools in Swedish secondary grades: An exploratory study. Journal of Information Technology Education: Research (pp. 287-314). More information
  • Tideman, M., Lövgren, V., Malmqvist, J. (2020). Övergången från ung till vuxen för personer med funktionsnedsättning: en kartläggning av detvetenskapliga kunskapsläget. Stockholm: Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd More information
  • Hammarsten, M., Szczepanski, A., Boldemann, C., Öhman, M. (2020). Pedagogiken ska inte stanna innanför tröskeln. Jönköpings-Posten More information
  • Nilsson, M. (2020). Hezbollah and the Framing of Resistance. Third World Quarterly More information
  • Lindberg, Y., Cedergren, M., Edfeldt, C., Johansson, I., Schwartz, C. (2020). Vilken litteratur (o)synliggörs inom romanska språk i svensk högre utbildning och forskning?. In: Litteraturdidaktik: Språkämnen i samverkan Stockholm: Natur och kultur More information

All hits from DiVA (454)

Content updated 2020-05-26