Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

Avdelningens forskningsvision är att skapa "en högkvalitativ byggd miljö för alla".

Forskningen vid avdelningen bedrivs inom forskningsområdet Bebyggd miljö. Forskningen har anknytning till det gemensamma området Industriell produktframtagning.

Avdelningen för byggnadsteknik och belysningsvetenskap

Laddar
42 Publikationer (Återställ mina val)

Antologibidrag

Artikel (icke refereegranskat)

Artikel (refereegranskat)

Doktorsavhandling

Konferensbidrag

Rapport