Prototype for Products’ Information Flow

ProFlow syftar till att förbättra informations-utbytet mellan tillverkningsindustrin och sektorn för drift, underhåll och upprustning (renovering) av byggnader genom användning av avancerad digital teknik som länkade data och digitala tvillingar samt att ta reda på hur sådan teknologi kan underlätta en cirkulär ekonomi.

Mer information: ProFlow SPARK hemsidan