Inom Centrum för Oral hälsa bedrivs innovativ och attraktiv forskning inom oral hälsovetenskap och odontologi i samverkan med nationella och internationella samarbetsparters.

Kontakt

Ansvarig:

Malin Stensson

I fokus

 • Jönköpingsstudien 50 år

  Att bevara munnen frisk och åtgärda eventuella tandsjukdomar är en prioriterad uppgift för individ och samhälle. Förutsättningarna för att kunna planera för resursutbud och utbildning inom tandvårdsområdet förutsätter en god kunskap om individernas kunskaper och attityder till tandhälsa samt tandhälso- och vårdbehov inom populationen.
  Läs mer
 • Malin Stensson och Alex Mira bloggar på Vertikals

  Grönsaker och goda munbakterier, en perfekt kombo för hälsa!
  Läs mer
 • Sleep and breathing conference 2023

  Den 20-22 april 2023 arrangeras Sleep and breathing conference gemensamt av European Sleep Research Society och European Respiratory Society i Prag, Tjeckien. Två posterbidrag med obstruktiv sömnapné kopplat till odontologi och oral hälsa kommer att presenteras.
  Läs mer

Centrum för Oral hälsa (CO) är uppbyggd kring ett etablerat inom- och tvärvetenskapligt samarbete mellan Hälsohögskolan, Jönköping University, och Odontologiska Institutionen i Jönköping. Områden inom samarbetet är utbildning på grund- och avancerad nivå, specialistutbildning för tandläkare samt forskning och forskarutbildning. CO är ett viktigt nätverk som syftar till att stimulera och främja till utveckling av forskning inom oral hälsovetenskap och odontologi, både i bredd och djup.

Forskningsområden

Det finns två starka forskningsområden som sträcker sig över ett hela livscykeln;

 • Hälsofrämjande arbete, vilket berör barn/ungdom, vuxna och äldre individer, med starka beröringspunkter inom epidemiologi, sociala determinanter, prevention och multidisciplinär samverkan.

 • Klinisk behandlingsforskning, vilket berör barn och ungdom och vuxna, där fokus ligger på riskbedömning, diagnostisk behandling och oral rehabilitering.

Inom CO publiceras en mångfald av artiklar inom en bredd av internationella tidskrifter; oral hälsa, odontologi, medicin, folkhälsa, gerontologi och omvårdnad. Dessa kan nås via DiVa.

Konkurrenskraft

Forskningen inom CO:s verksamhet har under de senaste åren visat på en klar och tydlig utvecklingspotential inom flera områden. Jönköping University har rätt att utfärda doktors- och licentiatexamen inom vetenskapsområdet humaniora-samhällsvetenskap. Forskarutbildning bedrivs på Hälsohögskolan där forskning inom oral hälsa och odontologi idag kan genomföras inom handikappvetenskap, hälsa och vårdvetenskap och välfärd och socialvetenskap, beroende på forskningsfråga. Samarbetet mellan Hälsohögskolan och Odontologiska Institutionen syftar till att skapa en stark profil med tydligt fokus på hälsofrämjande och kliniknära forskning i tvärvetenskaplig samverkan. I ett nationellt perspektiv bidrar CO till att stärka forskningen inom oral hälsa och odontologi.

Nationell och internationell samverkan

Den nationella forskningen behöver stärkas för att bli konkurrenskraftig på en internationell arena. Hälsohögskolan och Odontologiska Institutionen har ett stort antal nationella och internationella samarbetspartners inom forskning, utvecklingsarbete och utbildning. Exempelvis finns samarbete med Science Park Jönköping, Linköpings och Malmö universitet, Sahlgrenska akademin, University of Portsmouth Dental Academy, The Ohio State University, FISABIO foundation/Center for advanced Research in Public Health, Valencia, Sefako Mekgatho Health Science University, Sydafrika med flera.

Utvecklingsmöjligheter

Forskningen inom CO har som ett viktigt mål att under de kommande åren bli ett starkt nationellt centrum för hälsofrämjande och klinisk forskning inom oral hälsa och odontologi, samt för utbildning på olika nivåer.