Aktuellt inom CHILD

 • Hur ser familjens måltid ut när ett barn har gastrostomi?
  Gastrostomi betyder att man får sin näring genom en knapp på magen. Hur kan då en familjemåltid se ut när alla inte äter på samma sätt? Det har CHILD-medlem Ellen Backman undersökt i sin doktorsavhandling som hon lade fram den 26 maj vid Högskolan i Halmstad.
  Läs mer
 • Hennes forskning ökar kunskaperna om barns och ungas rättigheter
  Om vi inte pratar med barn om frågor som rör dem själva, är risken att vi gör insatser eller åtgärder som i praktiken inte gynnar barnet. Det menar Frida Lygnegård som forskar om barns rättigheter och delaktighet.
  Läs mer
 • Karina Huus ny professor inom CHILD
  Sedan den 1 januari 2021 är Karina Huus professor i omvårdnad med inriktning mot barn och unga.
  Läs mer
 • EU projekt om inkluderande utbildning och inkluderande lärmiljöer i skolan
  Forskare i CHILD kommer att medverka i ett EU projekt som handlar om inkluderande utbildning och inkluderande lärmiljöer i skolan där läraren har en nyckelroll. Projektet har beviljats motsvarande ungefär drygt 4 miljoner svenska kronor. ”Inclusive Assessment Map – I AM” heter projektet som har syftet att utveckla och pröva ett sätt att kartlägga lärmiljön och ge lärare stöd i utveckling av inkluderande lärmiljöer i skolan.
  Läs mer
 • En rapport från Europeiska kommissionen om inkludering i förskolan
  "Strengthening the quality of early childhood education and care through inclusion” heter den policyrapport som nyligen publicerades av Europeiska kommissionen om inkludering i förskolan. Den utgår ifrån att inkludering är en viktig del av kvalitet i förskolan. Rapporten vänder sig till politiker och beslutsfattare inom EU-länderna som stöd för att utveckla förskoleverksamheten och öka likvärdigheten inom förskolan och i sin förlängning i samhället. Den relaterar till FN:s hållbarhetsmål (SDG2030) och den europeiska pelaren för sociala rättigheter.
  Läs mer

Text

Gilla oss på Facebook

Sidan uppdaterad