Aktuellt inom CHILD

 • CHILD-professor till Singapore
  2013-01-29 Den svenska Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, har beviljat professor Karin Enskär ett stipendium för att delta i programmet Excellence in Teaching hösten 2013 med placering på National University of Singapore.
  - Det betyder mycket för min framtida forskning och för vår forskargrupp CHILD att få den här möjligheten, säger Karin Enskär.

  Läs mer
 • Ny avhandling om elever med autismspektrumtillstånd och delaktighet i skolmiljö
  2013-01-08 Föreställ dig att inte kunna känna igen dina klasskamrater, eller uttrycket i din lärares ansikte. Är hon glad eller arg på dig? Sådana situationer råkar elever med autismspektrumtillstånd (AST) ofta ut för i grundskolan. Den 23 januari försvarar CHILD-doktoranden Marita Falkmer sin avhandling om elever med AST och deras egen upplevelse av delaktighet i skolan.
  Läs mer
Gilla oss på Facebook

Sidan uppdaterad 2020-08-24