Aktuellt inom CHILD

  • Lärarutbyte med Chapel Hill University of North Carolina (UNC)
    2016-10-06 Med fokus på nya idéer och kunskap till att utveckla Hälsohögskolans kliniska träningscentrum (KTC) reste Annette Nygårdh, Christina Petersen, Marcus Gustafsson och CHILD-forskare Susanne Knutsson till UNC i USA.
    Läs mer
  • CHILD på resa till Kina

    2016-10-06 I september var CHILD-forskarna Karin Enskär och Karina Huus i Kina, tillsammans med en grupp från Hälsohögskolan, för att besöka fem universitet. Två av universiteten är redan partners till HHJ, tre andra hoppas bli det.

    Läs mer

Sidan uppdaterad 2020-06-16