Aktuellt inom CHILD

 • Vad ska de 21, 9 miljoner kronorna användas till?
  2018-11-28 I en dagsaktuell radiointervju berättar professor Mats Granlund om Institutet för handikappvetenskaps och CHILD:s nya forskningsprogram om barn med funktionsnedsättning och psykisk ohälsa.
  Läs mer
 • 21, 9 miljoner kronor till forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa
  2018-11-21 Forskargruppen CHILD vid Jönköping University har från Vetenskapsrådet blivit beviljad 21,9 miljoner kronor i anslag för forskningsprogrammet ”Psykisk hälsa och delaktighet i habilitering hos barn och ungdomar med funktionshinder”.
  Läs mer
 • Docentföreläsning inom autismspektrum
  2018-11-20 Fil dr Marita Falkmer tar stget till docent i och med sin föreläsning vid Högskolan för lärande och kommunikation den 23 november. Alla är välkomna!
  Läs mer
 • Välkommen hem, Patrik!
  2018-11-20 Patrik Arvidsson har nu avslutat sin post doc-tid vid Centre for Augmentative and Alternative Communication i Pretoria, Sydafrika. Som en del av det NRF/ STINT- finansierade forskningprojektet Picture My Participation har han tillbringat några månader med analys av projektdata. Han har också lett kurser för habiliteringen vid Baragwanath Hospital i hur man mäter delaktighet genom dynamiska mätmetoder. 
  Läs mer
 • "Att leva som andra"
  2018-11-15 Offentliga föreläsningar om aktuell funktionshinderforskning inom Institutet för handikappvetenskap, Stockholm 14 november, 2018.
  Läs mer

Sidan uppdaterad 2018-10-19

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information