Aktuellt inom CHILD

  • EU projekt om inkluderande utbildning och inkluderande lärmiljöer i skolan
    2020-08-13 Forskare i CHILD kommer att medverka i ett EU projekt som handlar om inkluderande utbildning och inkluderande lärmiljöer i skolan där läraren har en nyckelroll. Projektet har beviljats motsvarande ungefär drygt 4 miljoner svenska kronor. ”Inclusive Assessment Map – I AM” heter projektet som har syftet att utveckla och pröva ett sätt att kartlägga lärmiljön och ge lärare stöd i utveckling av inkluderande lärmiljöer i skolan.
    Läs mer
Gilla oss på Facebook

Sidan uppdaterad 2020-08-24