Medel till forskning kring barn med funktionshinder

Forskningsmiljön CHILD vid Hälsohögskolan och Högskolan för lärande och kommunikation har tilldelats medel för projektet ICF-CY som är WHO:s nya hälsoklassifikationssystem.


2010-02-04