Anna-Karin Axelsson

Anna Karin Axelssons forskningsintresseär inom området barns delaktighet i vardagen - framför allt när det gäller barn med funktionsnedsättningar.

Hennes avhandling har titeln Children with profound intellectual and multiple disabilities and their participation in family activities. Det övergripande syftet i forskningen var att var att studera delaktighet i familjeaktiviteter hos barn med omfattande funktionsnedsättningar och att finna strategier som underlättar delaktigheten för dessa barn. Detta inkluderade också den personliga assistentens roll. Resultatet av forskningen bidrar till en ökad kunskap och medvetenhet inom området det behövs någon i barnets omgivning som "sätter scenen för" och underlättar aktiviteterna och som utifrån barnets behov likaså bidrar till ökad närvaro och ökat engagemang hos barnet. Familjen, å andra sidan, behöver någon som kan erbjuda andrum vilket i sin tur kan leda till balans i familjesystemet. Utomstående personliga assistenter har båda dessa roller.

Även Anna Karins fortsatta forskning berör barn som deras delaktighet i vardagen, och fokus är alltjämt barn med funktionsnedsättningar. Dessutom är hon kursansvarig för kursen Developmental Sciences and Intervention Processes i CHILDs internationella, tvärprofessionella masterutbildning interventions in Childhood.

Anna Karin är legitimerad sjukgymnast och har klinisk erfarenhet från flera olika områden, framför allt från Barn- och Ungdomshabiliteringen.

Sidan uppdaterad 2017-02-21

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information kaka