Forskningsaffischer

Nedanstående forskningsaffischer presenterar en del av CHILD:s forskning på ett lättläst och överskådligt sätt.

Pågående forskning i CHILD

 • Pågående forskning i CHILD - teman i vår forskning ForskningsaffischPDF
 • Projekt om barns delaktighet i förskolan – Participation and Engagement in Preschool International (PEPI) ForskningsaffischPDF
 • Delaktighet i förskolan för barn i och utan behov av särskilt stöd – en observationsstudie ForskningsaffischPDF
 • Strategier för att öka små barns delaktighet hemma – från föräldrars/vårdnadshavares perspektiv ForskningsaffischPDF
 • Vad påverkar barns delaktighet i vardagen? – barn i behov av särskilt stöd i tre olika miljöer: förskolan, skolan och hemmet ForskningsaffischPDF
 • Delaktighet i vardagsaktiviteter – för barn med och utan funktionsnedsättning ForskningsaffischPDF
 • Den lilla knoppen på kroppen – hur hjärnaktivitet påverkas av att ha ett funktionshinder ForskningsaffischPDF
 • Familjers upplevelse av att leva med en förälder som har dövblindhet ForskningsaffischPDF
 • Barn med autism på anestesi och röntgen – att minska oro i samband med en procedur på sjukhuset ForskningsaffischPDF
 • Röntgenundersökning av barn – Hur kan barn och föräldrar förberedas och involveras? ForskningsaffischPDF
 • Dåligt bemötande ett vanligt vårdproblem! – att träna på att bemöta patienter och anhöriga under sjuksköterskeutbildningen ForskningsaffischPDF
 • Problem i vardagen för barn som behandlats för hjärntumör – en analys av vad sjukvården, habiliteringen och skolan skriver om barnen, är bilden samstämmig? ForskningsaffischPDF
 • Jag vill att mitt barn ska få vara delaktig i tandvården – en studie med föräldrar till barn och ungdomar med Downs syndrom ForskningsaffischPDF

 

Dessa affischer presenterades på ett event som CHILD höll den 29 februari 2020, på Upptech Science Center i Jönköping. CHILD bjöd in barn och ungdomar samt föräldrar och personal som arbetar med barn till en heldag fylld med spännande aktiviteter kring CHILD:s forskning.

Sidan uppdaterad