KNOP (Lärande och kompetensdriven produktintroduktion för svenska tillverkningsindustri) är ett VINNOVA-projekt som genomförs i samverkan med Helix (LiU), LiTH, swerea IVF samt fyra företag.

För att tillverkande företag ska kunna hantera produktintroduktioner krävs lärande och arbetssätt som mobiliserar och förenar mångsidiga kompetenser. Kompetens rörande produktintroduktioner är ofta bunden till enskilda individer. Även om produktintroduktioner genomförs efter varandra är det inte säkert de bemannas med samma personer vilket gör att tidigare erfarenheter kanske går förlorade. Att skapa arbetsplatser som stödjer lärande och tillvaratagande av kompetens är en förutsättning för effektiva produktintroduktioner, och det är precis vad projektet KNOP handlar om.

Projektet vill stödja utvecklingen av miljöer som på lång sikt är mer innovativa och som stärker företagets kollektiva kompetensuppbyggnad. Som stöd för detta utvecklar projektet arbetssätt och former för samverkan, ledning och lärande i samband med produktintroduktioner. 

Områden

Projektet arbetar med fyra övergripande områden relaterade till produktintroduktioner:

  • Kompetensbehov
  • Organisering och ledning för lärande och samverkan
  • Förutsättningar för lärande och kompetensutveckling
  • Strategiskt viktig kompetens.