• Al-MMC (ProForAl) - Egenskaper och formbarhet hos Al-SiCp MMC
 • ALL4HYDRO II - Legeringsutveckling för väterelaterade applikationer
 • Augmented Lagrangian Methods
 • Balbas - Bränslecell med Aluminium som basmaterial
 • Cleancon II - Clean Construction Machinery - Främja användningen av nollemissionsarbetsmaskiner inom bygg- och anläggningsprojekt och kommunal drift samt driva på marknaden genom upphandling och dialog inom hela aktörskedjan.
 • ClimAl (ALSCRAM2) - Secondary Al for sheetmetalforming
 • DEC-HEF (Design and ElectroCrystallization of High Entropy thin Films)
 • EICAl - corrosion fatigue of recycled Al
 • EVIDENT
 • HEeGg - Hållbart och Energieffektivt Gjutgods - Projektet syftar till att utveckla metoder för att använda återvunnen aluminium för kostnadseffektiv tillverkning av komponenter. Verifieringstekniker kvalitetssäkrar den smälta metallen inför gjutning för att tillverka återvunna komponenter med hög och jämn kvalitet. Projektet har goda möjligheter att öka resurseffektiviteten genom att recirkulera aluminium och öka återvinningsgraden.
 • IFT: JÖNKÖPING
 • InREAL
 • KliRAl - Climate adapted purified Al
 • LCF-PP - Low carbon footprint Polypropylene for sustainable development and circular economy
 • LISA - Sustainability of Al alloys (feasibility study)
 • LOWEAR - Low density steels for wear resistance
 • MaReAl - Brake discs with recycled Al alloys
 • NOVELA II – Ny lättviktslegering baserad på högentropikonceptet
 • PolyComp - Lektor inom polymerer och polymerkompositer – strategisk rekrytering
 • RECASTing - High entropy steels by recycling
 • RESA - Reducerad elanvändning i smälthanteringsprocessen hos aluminiumgjuterier