Kritisk undersökning av media-relaterade risker och möjligheter för deliberativ kommunikation. Utvecklingsscenarier i ett europeiskt medielandskap.

Forskare: prof. Peter Berglez

Finansiär: EU/Horizon2020

Detta treåriga projekt (2021-2024), som finansieras av EU/Horizon2020 (storlek 3 miljoner Euro, och 6 miljoner för den svenska forskningen), ska undersöka mediernas utveckling i 14 olika EU-länder med avseende på deras förmåga att understödja deliberativ kommunikation. Med deliberativ kommunikation menas i stora dag medborgerligt demokratiska engagemang och samtal kring samhällsrelevanta frågor. Centrala värden är mångfald, transparens och sanning. Medieutvecklingen studeras utifrån en rad olika perspektiv, som mediernas ekonomiska tillstånd och möjligheter att överleva på en tuff mediemarknad; medielagar och etisk självreglering; journalisters arbetsförhållanden och professionella kompetens m.m. Det finns redan många forskningsresultat inom dessa områden men forskningen har inte tolkats och använts på ett mer systematiskt sätt. En viktig uppgift är därför att samla in och analysera redan existerande forskning i de olika länderna, det vill säga att göra så kallade meta-analyser, men också att komplettera med intervjuer av mediexperter både inom branschen och akademin. Ett för projektet centralt mål är att skapa en modell för att kunna förutse medieutvecklingen i olika länder i termer av risker och möjligheter, med fokus på hur olika former utveckling (ekonomisk, politisk, juridisk, social, medieteknologisk, social, med mera) hänger samman och/eller påverkar varandra på olika sätt. Övriga forskare i det svenska forskarteamet: Professor Lars Nord vid Mittuniversitetet och docent Mart Ots Jönköping International Business School. Projektet koordineras av Tartu University, Estland och professor Halliki Harro-Loit.

https://www.mediadelcom.eu/