Affärsinriktade elever skapar avfallsfilmer

Unga affärsinriktade gymnasieelever har tävlat med egenproducerade filmer i en filmfestival. Filmerna handlar om hur viktigt det är att återvinna avfall – en betydelsefull kunskap för eleverna i sitt kommande yrkesliv.

Tillsammans med June Avfall & Miljö har gymnasielever från Thoréns Business School i Jönköping, bekantat sig med olika avfallsslag på sortergården. Därefter har eleverna fördjupat sig ännu mer i avfallshantering och bildat grupper som presenterar varsitt avfall i en egenproducerad film. Filmerna tar upp mat- och restavfall, metall, el, farligt avfall och plast.

Filmfestival

Filmerna deltog i en filmfestival som affärsgymnasiet arrangerade fredagen den 25 september, 2020, där filmen om restavfall utsågs som vinnare.
Se vinnarfilmen här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Viktigt med avfallshantering

Några av eleverna valde Thoréns Business School eftersom de vill läsa vidare till mäklare och jurister. De blev lite överraskade av att avfallshantering dök upp på schemat men tycker nu att avfallshantering går att koppla till flera ämnen.

– Vi visste inte att det fanns så farliga ämnen i elavfall, säger Absan Ahmed som går första årets på Businessprogrammet. Hon poängterar att det är jätteviktigt att vi bryr oss om hur vi hanterar avfallet eftersom det är skadligt för människor, djur och natur.

– Den största vinnaren är miljön, enligt Kristoffer Krantz, marknadschef på June Avfall & Miljö. Enligt honom är samarbetet med den yngre generationen kring avfallsförebyggande åtgärder en investering i framtiden.

– Det förebyggande arbetet ökar ungdomarnas känsla av delaktighet och ansvarstagande på individnivå, vilket ökar chanserna att de fortsätter att arbeta för en hållbar och cirkulär ekonomi, avslutar Kristoffer Krantz.