Rektor, lärare och vaktmästare på Rosenlundsskolan i Jönköping märkte att nedskräpningen på skolgårdarna hade ökat, framförallt under helgerna. Med detta faktum som underlag startade ett projekt.

Eleverna i årskurs 4 på Rosenlundsskolantog tog i maj 2021, tillsammans med Marlene Svensson, avfallspedagog från June Avfall & Miljö, fram klisterlappar som placerades på skolans papperskorgar. I juni målade man också gröna fotspår som leder till papperskorgarna.

Redan i början av november kan man se en förbättrining med mindre nedskräpning.