Vår grupp är aktiv i samarbeten med medlemmar i ett antal nationella och internationella forskningsnätverk, inklusive partnerskap med forskare i Finland, Japan, Australien och USA.