MER@JU deltar i flera internationella nätverk, exempelvis sker samverkan med University of Witwatersrand (Sydafrika), University of Hong Kong (Hong Kong SAR), Aristotele University (Grekland) och Oxford University (UK).

Internationella samarbeten:

Avtal mellan School of Education, University of the Witwatersrand och HLK där Ulla Runesson respektive Hamsa Venkatakrishnan förordnats som visiting professors. Inom ramen för detta avtal pågår ett forskningsprojekt. Affiliering för Anna-Lena Ekdahl vid University of the Witwatersrand (maj, 2016- april 2019).

MASCIL mathematics and science for life, ett EU-projekt. Jesper Boesen är medlem i advisory board.

Nationella samarbeten:

Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, GU (gemensamt forskningsprojekt, se sidan Forskningsprojekt).

Nationella forskarskolan Learning study-praktikutvecklande ämnesdidaktisk forskning, Stockholms universitet.