Länk till mer om projektet

Ett samverkansprojekt mellan Högskolan för lärande och kommunikation, Region Jönköpings län avdelningen Folkhälsa och sjukvård samt Riksbyggen