Välkomna till SER forskargrupp och seminarieserie inom LPS forskarmiljö

2020

Enhancing children’s literacy and ecological literacy through critical place-based pedagogy
25/11 kl 13-14.30

Catarina Schmidt och Margaretha Häggström presenterar sin artikel med samma namn och inbjuder till samtal och diskussion. Sannolikt blir det en kombination av digitalt seminarium samt möjlighet för fysisk närvaro för en mindre grupp.
Kontakta susanne.smithberger@ju.se för att få artikeln.

Zoom-länk till seminariet:
https://ju-se.zoom.us/j/64558602593?pwd=UUhKaUQySjhVbUtURDFsbjJIaDl4QT09
Lokal för seminariet: Ha 308


Hållbara berättelser och pedagogiska verktyg
14/12 kl 10-12

Som en del av sitt projekt ”Världen behöver en ny berättelse” narrativets roll i förskolors arbete med samhällsomställning, presenterar Ola Uhrqvist, Ann-Sofie Kall och Therese Asplund en kommande artikel om sustainability stories där de diskuterar berättelser och narrativ som ett pedagogiskt verktyg för att skapa engagemang och kunskap om hållbarhet.

Zoom-länk för seminariet: https://ju-se.zoom.us/j/66052165599


2019

28/8 Forskningskonferens vid Högskolan för lärande och kommunikation (HLK), Jönköping University. I anslutning till "Ute är inne"-konferensen i Jönköping 2019 håller vi en forskningskonferens på Högskolan för lärande och kommunikation. Forskningskonferensen är en mötesplats för forskare med intresse för barn och mångfunktionella utomhusmiljöer med syfte att sprida och diskutera aktuell forskning inom området. Presentationerna är öppna för såväl åhörare som deltagare i "Ute är inne"-konferensen, planerare, politiker, skolpersonal och andra intresserade.

Att vara med som åhörare är kostnadsfritt och det behövs ingen anmälan. Kaffe och lunch finns att köpa i nära anslutning till konferenslokalen.

Konferensen pågår 10.15 – 18.00 i Hc 113 på HLK.

19/3 Professor Leif Östman, Uppsala Universitet föreläser om Is sustainability applicable as a general theme for higher education?

2018

Transformative environmental Learning

Dr. Ingrid Joan Schudel, Rhodes University, Sydafrika, presenterar sitt paper med titeln Modelling Dialectic Processes in Environmental Learning: An Elaboration of Roy Bhaskar’s Onto-axiological Chain.

Transformative Environmental Learning through Teacher Education

Zintle Songqwaru, Rhodes University, Sydafrika, koordinator för det nationella lärarfortbildningsprogrammet Fundsia for change, presenterar Transformative Environmental Learning through Teacher Education.