Jönköping University har anslutit sig till EU-kommissionens stadga för forskare och riktlinjer för rekrytering av forskare som ett led i arbetet med ökad internationalisering och att öka den internationellt konkurrenskraftiga forskningen på lärosätet. Nu pågår ett systematiskt arbete med målet att implementera stadgan och ansöka om HR-certifiering.

Bakgrund – den europeiska forskningen ska bli världens mest konkurrenskraftiga

EU- Kommissionen utfärdade i mars 2005 en rekommendation om den Europeiska stadgan för forskare och Riktlinjer för rekrytering av forskare. Bakgrunden till stadgan är att man vill upprätta ett starkt europeiskt område för forskningsverksamhet samt stödja och strukturera den europeiska forskningspolitiken.

I enlighet med Europeiska Rådets ambition att stärka Europa till världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi, vill man genom stadgan förbättra villkoren för den fria forskningen, främja den öppna arbetsmarknaden för forskare genom att öka mobiliteten, motverka diskriminering av alla former, främja tillgång och utbyte av kunskap samt främja ett kontinuerligt kvalitetsarbete hos europeiska lärosäten.

HRS4R-arbetet vid JU styrs av det strategiska rådet för forskningen under ledning av vicerektor för forskning. Arbetet följs upp av JUs ledningsgrupp.

Innehåll – detta innebär stadgan och riktlinjerna för rekrytering av forskare

Stadgan och riktlinjerna består av allmänna principer och krav som fastställer roller, ansvar och rättigheter för forskare och arbetsgivare. Stadgan utgör en ram för forskare och arbetsgivare som uppmanar dem att agera på ett professionellt och ansvarsfullt sätt och med en insyn i rekryteringsprocessen och likabehandling av alla sökande. Stadgan riktar sig till alla forskare inom Europeiska unionen i alla skeden av deras karriär och täcker alla forskningsområden inom den offentliga och privata sektorn.

Arbetsgivare som ansluter sig till stadgan visar sitt åtagande att agera på ett ansvarsfullt och respektabelt sätt och ge rättvisa villkor för forskare, med en tydlig avsikt att bidra till utvecklingen av det europeiska forskningsområdet.

Certifiering – utmärkelse till arbetsgivare för god arbetsmiljö för forskare

HR-strategin HRS4R (HR Strategies for Researchers) är ett stöd och verktyg för arbetsgivare vid arbetet med implementeringen av stadgan. HR-certifieringen "HR Excellence in Research" kan ges av EU-kommissionen efter en grundlig analys av arbetsgivarens arbete för att uppfylla stadgans avsikter, dvs ha en personalpolitik och övriga förutsättningar via lagar, avtal och andra riktlinjer som säkerställer en stimulerande och god arbetsmiljö för forskare.

Frågor om arbetet på Jönköping University?

Kontakta HR-direktör Ingrid Estrada-Magnusson