Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Social Sciences of Sustainability 5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

• Social science sustainability research
• Central concepts, theories, and methods
• Interdisciplinary research
• Sustainability strategies
• Research ethics
• Reflexivity

Förkunskapskrav

A bachelor's degree (i.e., the equivalent of 180 ECTS credits at an accredited university) with at least 90 credits in global studies or social science including independent work, i.e., a thesis or the equivalent. English proficiency is required.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: LSYR22
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2022-06-29 11:18:46