Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Master's Thesis in Global Studies 30 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

  • Literature search
  • Critical literature review
  • Thesis work
  • Current research and development work
  • Central concepts, theories and methods
  • Data collection and processing
  • Research ethics
  • Reflexivity

Förkunskapskrav

At least 17.5 credits from the master program Global Studies: Sustainable Societies and Social Change, including Research Methods 1 in Global Studies, 7.5 credits, or equivalent. English proficiency is required

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: LTGV23
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2023-02-17 09:00:03