Läs vad kursansvarig Anett Almgren White säger om kursen

Anett Almgren White

Anett Almgren White, kursansvarig.

"Kursen kommer att bredda dina kunskaper om bilderboksberättande och på så sätt ge dig verktyg för att skapa texter som fungerar tillsammans med bild"

Vad handlar kursen om?

Kursen är en introduktion till bilderbokens estetiska och berättartekniska grunder. I kursen använder vi bilderboksteori med fokus på bilderbokens symbiotiska förhållande mellan verbalt och visuellt berättande. Du får lära dig om bilderbokens moderna historia vilket ger förståelse för de konventioner som utvecklats inom bilderboksberättandet och som du sedan kan utnyttja i ditt eget skrivande. Kursen ger möjlighet till fördjupning i vad den kreativa processen innebär genom olika typer av läs- och skrivuppgifter som ska hjälpa dig att förfärdiga ett eget textmanus. Ett viktigt inslag i kursen i syfte att utveckla din såväl som dina kurskamraters texter är att ge och få konstruktiv respons.

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till alla som är intresserade av att skriva barnlitteratur och givetvis särskilt till den som vill lära sig förstå och använda bilderboken som litterär kommunikationsform. Kursen vänder sig till dig som kanske är bra på att teckna, eller skapa bildberättelser men tycker det är svårt att få till en lämplig text. Eller omvänt, du tycker om att skriva men är osäker på hur texten passar för bilderboksberättandet. Med andra ord, du vill få nycklar till hur bilderboken fungerar! Kursen ges som distanskurs på halvfart via en digital lärplattform och har ett flexibelt upplägg. Föreläsningar kan tas del av efteråt genom att de spelas in.

Varför ska jag läsa kursen?

Du ska läsa kursen om du är intresserad av att lära dig skriva för barn och är nyfiken på bilderboksformatet. Kursen kommer att bredda dina kunskaper om bilderboksberättande och på så sätt ge dig verktyg för att skapa texter som fungerar tillsammans med bild. Du får under kursen utveckla förmågor att läsa och analysera bilderbokstext samt värdera estetiska kvaliteter i en bilderbok. Som student på kursen kommer du – som ett viktigt inslag i skrivprocessen – också att utveckla förmågan att ge och ta emot konstruktiv kritik. Nog så viktigt att få andras ögon på din text! Det får du på denna kurs! Välkommen!