Läs vad kursansvarig Ingela Bergmo Prvulovic säger om kursen

Ingela Bergmo Prvulovic

Ingela Bergmo Prvulovic, kursansvarig

"Kommunikation är något vi ständigt ägnar oss åt, men ofta på ett omedvetet sätt, och sällan reflekterar vi över vår egen betydelse för hur samtal och andra kommunikativa processer utvecklar sig." Ingela Bergmo Prvulovic

Vad handlar kursen om?

Kursen handlar om hur en medveten kommunikation utgör ett av de viktigaste redskapen för ett gott ledarskap. Med god och medveten kommunikation stärker vi våra förmågor att bygga och bevara goda relationer såväl i våra privata sammanhang som i våra yrkessammanhang. Med träning i god samtalsmetodik, och insikter i hur våra förhållningssätt spelar in, kan vi utveckla vår förmåga att både kommunicera tydligt, empatiskt och etiskt i olika samtalssituationer.


Kommunikation är något vi ständigt ägnar oss åt, men ofta på ett omedvetet sätt, och sällan reflekterar vi över vår egen betydelse för hur samtal och andra kommunikativa processer utvecklar sig. Kommunikation via olika kanaler är kanske mer aktuellt än någonsin, när vi nu omvandlar våra kända arbetssätt till att bli mer digitala. I denna omvandling är det viktigare än någonsin att reflektera över den goda kommunikationens grunder och metodiker och hur vi kan utöva kommunikativt ledarskap i vår samtid.


Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa och utveckla dina kunskaper i kommunikation, för att bygga ett professionellt förhållningssätt för ett hållbart ledarskap med konstruktiva samtalsmetoder.

 

Varför ska jag läsa kursen?

Om du vill utveckla din kommunikativa förmåga och utöka din kunskap om hur omedveten kommunikation fungerar, och kan vara den utlösande faktorn i konflikter, och hur du med en ökad medvetenhet istället kan låta kommunikation vara verktyget för hur konflikter både kan förebyggas och hanteras i organisatoriska samspel, är detta kursen för dig!

/ Ingela Bergmo Prvulovic, kursansvarig