Lyssna på Ann-Sofi Kall som berättar om kursen

"Kursen kommer att ge kunskaper om olika sätt att se på, och förhålla sig till, naturen men också verktyg att analysera den tid vi lever i."

Vad handlar kursen om?

Kursen handlar om naturens rättigheter som är en miljöfilosofisk idé om att naturobjekt, till exempel en flod, en skog eller ett ekosystem kan bli juridiska subjekt och därmed få egna rättigheter. I kursen behandlar vi utvecklingen av naturens rättigheter som idé, och hur denna tillämpas i allt fler länder för att skapa kultur- och systemskiften och tillgodose kraven på hållbarhet och rättvisa. För att förstå grunderna till idén om naturens rättigheter behandlar kursen också olika former av natursyn och perspektiv på miljöfrågor och hållbarhet.

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till alla som är intresserade av att lära sig om vad naturens rättigheter innebär, var idéerna kommer ifrån, bygger på och hur det tillämpas. Eftersom kursen går på halvfart och distans utan kursträffar, passar den också bra för de se om vill kombinera med jobb eller med andra studier.

Varför ska jag läsa kursen?

Du ska läsa kursen om du är intresserad av lära dig om ettalternativ till konventionella perspektiv på hållbarhetsfrågor. Kursen kommer att ge kunskaper om olika sätt att se på, och förhålla sig till naturen men också verktyg att analysera den tid vi lever i. Kursen ger värdefull kunskap i perspektiv och idéer som utmanar rådande system och utmanar att tänka om och tänka nytt.